Talen

Een geschiedenis van innovaties

De jaren 80

Van een mechanische werkplaats naar innovatieve laseruitlijning begon Fixturlaser begin jaren 80 haar eerste bedrijf als Fixturteknik, een mechanische werkplaats die opspanwerktuigen voor de plaatselijke automobielindustrie maakte. Een klant uit een andere industriële sector informeerde hoe hij een meetprobleem kon oplossen. En toen ontstond ons eerste meetsysteem op basis van laser. In die tijd werd laserlicht gegenereerd door met helium-neon gevulde kathodebuizen, wat een volumineuze, gevoelige en dure technologie was. Het eerste systeem ontwikkelde zich verder in wat later de Digilaser-productfamilie werd.

De Digilaser-Combi - pionier met zichtbare, rode laser

Vanwege het werk met opspanwerktuigen hadden we vaak contact met onderhoudspersoneel dat de uitlijning van gekoppelde machines uitvoerde. De eerste asuitlijningsystemen op basis van laser op de markt maakten gebruik van diodelasers, maar met licht met een onzichtbare golflengte waardoor deze werden gezien als moeilijk mee te werken. Zodra de eerste laserdiodes met zichtbaar, rood licht zoveel in prijs daalden dat ze een optie werden, ontwikkelden we een asuitlijningsysteem met deze technologie; de Digilaser-Combi.

In die tijd was de introductie van een asuitlijningwerktuig met zichtbare, rode laser een gigantische stap in gebruikersvriendelijkheid. Door dit systeem ontstond de filosofie van ons bedrijf om de gebruiker in het centrum te plaatsen.

Terwijl onze focus verschoof van het maken van opspanwerktuigen voor de automobielindustrie naar het maken van meetsystemen, veranderde de bedrijfsnaam in A. P. Fixturlaser AB.

Digilaser-Combi was ons eerste asuitlijningsysteem op basis van laser. Dit product, alsmede al onze toekomstige producten, was gestoeld op de filosofie om metingen op traditionele methodes te baseren. De asuitlijnsystemen van Fixturlaser waren altijd al gebaseerd op de omgekeerde meetmethode, waarbij de meetklokken worden vervangen door detectoren en de beugels door lasers. De Digilaser-Combi werd zeer populair bij zijn klanten vanwege zijn betrouwbaarheid en robuustheid.

De introductie van de Combi-Laser en software voor berekeningen

In 1989 werd de volgende grote stap in productontwikkeling gezet met de introductie van de Combi-laser. Dit was het allereerste asuitlijnsysteem dat software had geïnstalleerd die alle berekeningen van de meetwaarden voor de gebruiker uitvoerde in combinatie met zichtbare, rode laser. Extra functionaliteit, zoals meting van de rechtheid, haaksheid en parallelheid kwamen een paar jaar later, alsmede een intrinsiek veilig (Ex) systeem. Door het gebruiksgemak dat de zichtbare, rode laser bood, de lichtgewicht en kleine TD-units en de displayunit met software die alle vereiste berekeningen maakte, werd dit het meest gemakkelijke systeem om te gebruiken op de markt en tegen een zeer aantrekkelijke prijs. De Combi-laser was ons eerste systeem dat aanzienlijke volumes behaalde en werd wereldwijd geëxporteerd.

De jaren 90

De introductie van het Fixturlaser-asplatform en touchscreen met grafische interface op basis van pictogrammen

In de zomer van 1996 introduceerden we de Fixturlaser Shaft100. Dit was een enorme sprong in technologie. Het gebruik van een touchscreen met pictogrammen en grafische voorstellingen voor het bedienen van een industrieel instrument was volledig nieuw en velen fronsten hun wenkbrauwen; zou dat echt werken? De tijd bewees dat de markt de nieuwe technologie aanvaardde en de voordelen van een gebruikersinterface waardeerde die verwarring en invoerfouten minimaliseerde. De unieke gebruikersinterface op basis van grafische symbolen zonder tekst, gecombineerd met geavanceerde sensortechnologie was geknipt voor succes.

In de loop der jaren werd de Fixturlaser-asfamilie ontwikkeld voor een grote reeks toepassingen, zoals roluitlijning, turbinemetingen, extrudermetingen, naast alle aspecten van asuitlijning. Het gebruik van een touchscreen in combinatie met een grafische interface op basis van pictogrammen is het kenmerk van Fixturlaser geworden en heeft in de loop der tijd geresulteerd in vele volgers op het gebied van industriële apparatuur.

De introductie van Colibri – een asuitlijninginstrument voor het instapsegment

Kort na de introductie van de Fixturlaser Shaft100, als topproduct voor asuitlijning, ontwikkelde en introduceerde Fixturlaser een product voor de klant voor asuitlijning in het instapsegment: de Colibri.  Dit systeem werd op alle aspecten vereenvoudigd om de prijs te verlagen tot het laagste niveau op de markt, waardoor ook kon worden voldaan aan de vereiste voor een gebruikersvriendelijk instrument voor kleinere bedrijven.

De productlijn Fixturlaser Shaft ontwikkelde gedurende zijn levenscyclus verder in vier verschillende versies voor asuitlijning op basis van laser; van de basis- tot de meest geavanceerde versie. Allemaal hadden ze dezelfde gebruikersinterface op basis van pictogrammen, waardoor het voor de gebruiker gemakkelijk is tussen verschillende modellen te migreren. De strategie voor softwareontwikkeling was om de gebruikersinteractie herkenbaar te houden van één toepassingsprogramma ten opzichte van een ander, waarbij de eerdere ervaring van de gebruiker met het product werd gebruikt en de trainingseisen tot een minimum werden beperkt.

De jaren 2000

Innovatieve oplossing voor het meten van dynamische bewegingen

De bediening was niet ingewikkelder dan een gewone asuitlijning. De toepassingssoftware haalde al het giswerk uit het evalueren van het resultaat. Maar het mooiste was nog dat deze aanvulling op een Fixturlaser-assysteem slechts een fractie kost van wat andere bestaande methodes kosten om hetzelfde type meting uit te voeren. We hebben altijd het onderzoek naar de componenten nauwkeurig gevolgd die bruikbaar zijn in onze technologie. Rond 2004 realiseerden we ons dat er voor ons verschillende opties beschikbaar waren om de asuitlijning naar de volgende stap in de ontwikkeling te verplaatsen.

Nieuwe technologie – de ruggengraat voor een nieuw productplatform

We ontdekten twee onderdelen die belangrijker waren dan andere om de tijd terug te dringen die nodig was voor het uitvoeren van een uitlijning:

 • Insteltijd minimaliseren

• Een softwaretoepassing die de operator in zijn werk volgde en ondersteunde

 Tijdens het bestuderen van typische uitlijningwerkzaamheden kwamen we er achter dat het nog relatief lang duurde om de lasers af te stellen. We hebben goede ervaring opgedaan met het gebruik van lijnlasers in één van onze asuitlijnsystemen en realiseerden ons dat een lijnlaser in combinatie met een grote detector min of meer alle laserafstellingen zou uitbannen. De huidige sensortechnologie had echter te kampen met verschillende tegenslagen, wat betreft het formaat van de detector.

De focus op gebruiksvriendelijkheid – een ontwerp en grafische interface met de gebruiker in het middelpunt van de belangstelling

• Effectief: Hoe gebruikers hun doelen volledig en nauwkeurig kunnen bereiken

• Efficiënt: De snelheid waarmee een taak kan worden afgerond (met de vereiste nauwkeurigheid)

• Stimulerend: Prettig en bevredigend in gebruik

• Fouttolerantie: Helpt de gebruiker om operationele fouten te minimaliseren, of het effect daarvan

• Gemakkelijk te leren: Lage instapbarrière – krachtig genoeg voor lang, duurzaam gebruik

Fixturlaser XA — Express Alignment by Fixturlaser

In 2006 was het tijd om het resultaat van deze ontwikkelingswerkzaamheden te onthullen in de vorm van het eerste product op dit nieuwe platform, de Fixturlaser XA. We hadden allemaal het gevoel dat we een product hadden dat uitstak boven wat op dat moment beschikbaar was. We hadden echter nooit verwacht dat de ontvangst zo positief zou zijn. De gebruikers waren eenvoudigweg verrukt over het heldere kleurenscherm met slechts de noodzakelijke informatie en live, geanimeerde, grafische voorstellingen; wanneer de laserkoppen werden gedraaid, werden ze aldus op het scherm weergegeven. We hadden verwacht dat slechts een paar gebruikers voor de draadloze opties zouden gaan, maar hadden nooit gedacht dat vrijwel alle systemen draadloos zouden zijn. 

Aangemoedigd door het succes van het Fixturlaser XA-systeem ging het werk door met het ontwikkelen van toepassingsprogramma's voor meer geavanceerde functies, zoals uitlijning via het monitoren van de machine, OL2R. Opnieuw lag de focus op het maken van toepassingssoftware die consistent was met de reeds bestaande programma's, zodat de gebruiker gemakkelijk tussen de verschillende programma's kon omschakelen. Met een solide fundament geïncorporeerd in het geavanceerde, technische platform en de versterkte positie in GUI-ontwikkeling, zijn we ervan overtuigd dat we een uniek productportfolio hebben dat belangrijk kan zijn op de markt.

En met onze ervaringen in de loop der jaren blijven we producten ontwikkelen - en altijd met de gebruiker in gedachten.