Talen

Kwaliteits- en milieubeleid

De laseruitlijnsystemen, services en werkmethodes van Fixturlaser worden gekarakteriseerd door efficiency.

Een instrument om dit te bereiken is om systematisch de processen van het bedrijf te meten en te analyseren en de organisatie op een efficiëntere manier te leiden teneinde voortdurende verbeteringen te verwezenlijken.

Kwaliteitsbeleid

Bij alles wat we doen streven we naar uitmuntendheid. Van de manier waarop we ons bedrijf leiden tot aan onze klantenservice. Bij alles wat we doen geloven we oprecht dat "goed genoeg" slechts een startpunt is. Fixturlaser heeft voor vrijwel al onze werkzaamheden een kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd dat is gecertificeerd conform ISO 9001:2008.

Fixturlaser leidt het bedrijf op een wijze die voldoet aan de ethische, juridische, commerciële en openbare verwachtingen die de maatschappij waarin we actief zijn, heeft over zakendoen, of deze overschrijdt.

Fixturlaser waarborgt een gezonde en motiverende werkomgeving door een bedrijfscultuur op te bouwen waar we zorgen voor het fysieke, mentale en sociale welzijn van iedere individuele medewerker.

Fixturlaser heeft verwachtingen ten aanzien van onze organisatie, onze mensen en onze leiders. We zorgen voor een relatie tussen het bedrijf en de individuele medewerkers op basis van gedefinieerde verwachtingen en een gezamenlijke belofte over hoe we ons gedragen, ons werk doen en ontwikkelen als een organisatie.

We streven naar het stimuleren van democratie in de organisatie door de betrokkenheid van onze medewerkers te waarborgen.

Fixturlaser vindt diversiteit in de betekenis van leeftijd, sekse en nationaliteit belangrijk.

De kwaliteit van leiderschap, meer dan enige andere factor, bepaalt het succes of het falen van een organisatie. Fixturlaser investeert om deze reden continu om de prestaties van het leiderschap te ontwikkelen.

 

Milieubeleid

De zorg voor ons milieu en het bewustzijn dat onze natuurlijke hulpbronnen beperkt zijn en dat die op een verantwoordelijke manier dienen te worden gebruikt, zijn voor Fixturlaser altijd zeer belangrijk geweest. Onze producten helpen onze klanten niet alleen om energie te conserveren, maar we streven er ook naar om deze op een manier te ontwerpen, produceren en distribueren dat deze hun negatieve invloed op het milieu minimaliseren. Om ons hierbij te leiden heeft Fixturlaser een milieumanagementsysteem dat is gecertificeerd in overeenstemming met ISO 14001:2004.

Fixturlaser waarborgt dat haar zakelijke activiteiten negatieve effecten op het milieu minimaliseren. Specifieker gezegd:

  •  we voldoen aan alle toepasselijke milieuwetten in de landen waarin we actief zijn en door dat te doen verkrijgen en behouden we de benodigde registraties, vergunningen en licenties;
  •  door dat te doen installeren we systemen voor het waarborgen van de veilige afhandeling, verplaatsing, opslag, verwijdering, recycling, het hergebruik of beheer van grondstoffen, afval, luchtemissies en afvalwaterlozingen. Met dit in gedachten wordt al het afval, afvalwater of emissies met het potentieel om een negatieve invloed te hebben op de gezondheid van mens of milieu geregeld en behandeld voordat het in het milieu wordt vrijgegeven;
  •  we vermijden besmetting van het plaatselijke milieu door morsen en onopzettelijke vrijgave te voorkomen en waarborgen dat lucht-, geluid- en geurvervuiling valt binnen de nationaal gedefinieerde limieten;
  •  we verbeteren continu de milieuprestaties door milieudoelstellingen in te stellen, actieplannen te initiëren en de benodigde verbeteringen te ondernemen, zoals die zijn geïdentificeerd via interne of externe beoordelingen.

 

 Milieuverklaring voor producten van Fixturlaser ouder dan 10 jaar 

 Milieuverklaring voor producten van Fixturlaser

 Certificaten

We werken samen met DNV die ook onze certificaten verstrekt.

 

Fixturlaser ISO 9001 en ISO 14001

Fixturlaser is tevens een gecertificeerde leverancier van EX-geclassificeerde uitlijningsystemen.

 ATEX Certificaat