Talen

Gebruiksvriendelijk en uiterst nauwkeurig

Geometrische metingen

Het Fixturlaser NXA geometrisch pakket wordt gekenmerkt door gebruiksvriendelijkheid en nauwkeurigheid. Het systeem beschikt over software voor het meten van rechtheid en vlakheid, voor bijvoorbeeld:

  • Twee-assige rechtheid met drie verschillende meetmethoden:
    • Standaard rechtheid voor het meten van bijvoorbeeld machine beds, geleidingen of supports.
    • Rechtheid voor boringen en halve boringen. Voor het meten van compressoren en turbines.
    • Alle drie de meetmethodes zijn beschikbaar gedurende het hele meetproces; wanneer de gebruiker start met het programma voor volledige boringen, kan het volgende meetpunt worden genomen als standaard rechtheid of halve boring..
  • Vlakheid metingen van fundaties of machine beds bij het installeren van machines. Metingen op fundaties kunnen uitgevoerd worden met programma's voor rechthoekige of cirkelvormige vlakheid.

Gebruiksvriendelijke user interface

De grafische user interface is door 3D animaties uiterst gebruiksvriendelijk.Iconen en kleugecodeerde symbolen leiden de gebruiker door het meet- en verstelproces. De meetresulaten zijn kleurgecodeerd, gerelateerd aan de ingevoerde toleranties.

Live waarden op de micrometer

Het systeem toont live waarden tijdens het meten en verstellen, in zowel de horizontale als de verticale richting (X en Y waarden). Meetresultaten worden getoont tot op de micrometer nauwkeurig.

Quick set-up

Ten behoeve van het versnellen van de set-up tijd, kan de gebruiker configuraties opslaan om later eenzelfde soort meting uit te voeren.

Voordelen van juiste uitlijning

Door nauwkeurige geometrische metingen, worden ongeplande stops voorkomen.Juist opgestelde machines verlagen de operationele kosten. Door het reduceren van slijtage, productie stops en onnodige kosten, draagt u bij aan een beter milieu!

Fixturlaser NXA GEOMETRY functies

Het Fixturlaser NXA Geometry pakket beschikt over functies die geometrische metingen eenvoudiger en nauwkeuriger dan ooit maken:

 

Best Fit

Het systeem kan de optimale referentielijn (of referentievlak) berekenen, waarmee de best fir wordt getoond: de situatie met de laagste deviatie tussen alle gemeten punten ten opzichte van de referentie.

 

Touch and Release

Het systeem geeft de gebruiker de vrijheid de meetpunten te registreren in iedere gewenste volgorde. Touch and Release maakt het eenvoudig meerdere meetpunten te selecteren. Sleep langs de meetpunten om ze direct te selecteren.

 

Express Navigation

Het meetpunt dat wordt geregistreerd wordt omgeven door naastgelegen punten. U hoeft het meetscherm niet te verlaten om het volgende punt te selecteren.

 

Referentiedetector

U kunt een extra detector bij aanvang van een meting plaatsen en nullen. Vanaf nu kunt u, zonder het meetscherm te verlaten, controleren of de transmitter is verschoven tijdens het meetproces. Zo voorkomt u meetfouten.