Talen

Meten cirkelvormige vlakheid

Met dit geometrische systeem voor het meten van vlakheid meet u een aantal punten in een cirkel, met een laservlak als referentie.
Het Fixturlaser NXA programma voor vlakheid in cirkels meet direct de afwijking en kan u een Best Fit tonen.

Dit geometrische systeem is ideaal voor het meten van de vlakheid van flenzen.

 

 

 

HOE VOERT U EEN VLAKHEIDSMETING UIT?

 

Express Configuration

•  Snel en makkelijk in te stellen
•  Vooringestelde opties

 

Express Measurement

•  Duidelijk zicht op de gemeten punten
•  Directe vertonen van de vlakheid van het gemeten object
•  Kleurgecodeerde meetresultaten
•  Metingen kunnen genomen worden in elke gewenste volgorde


 

Express Adjustment

•   Live waarden tijdens het verstellen
•  Kleurgecodeerde waarden tonen een + of een -
• Pijlen tonen in welke richting gecorrigeerd moet worden