Talen

Meten rechthoekige vlakheid

Met dit geometrische systeem voor het meten van vlakheid meet u een aantal punten in een rechthoek, met een laservlak als referentie.
Het Fixturlaser NXA programma voor vlakheid in rechthoeken meet direct de afwijking en kan u een Best Fit tonen.

Dit syteem kan worden gebruikt voor, bijvoorbeeld, het meten van baseframes voor machines. De combinatie van een vlakheidsmeting (om de ondergrond te controleren op vlakheid) en een asuitlijning (om de machine uit te lijnen) zorgt voor een langere levensduur van de lagers.

Het volgende filmfragment toont de gebruiksvriendelijkheid van geometrische metingen met de Fixturlaser NXA.

 


 

Express Configuration

  • Snel en makkelijk in te stellen
  • Vooringestelde opties
 

Express Measurement

  • Duidelijk zicht op de gemeten punten
  • Directe vertonen van de vlakheid van het gemeten object
  • Kleurgecodeerde meetresultaten
  • Metingen kunnen genomen worden in elke gewenste volgorde
 

Express Adjustment

  • Live waarden tijdens het verstellen
  • Kleurgecodeerde waarden tonen een + of een -
  • Pijlen tonen in welke richting gecorrigeerd moet worden