Talen

Uitlijnfouten identificeren

Definitie van een uitlijnfout:
Foutieve uitlijning is de afwijking van een relatieve aspositie van de collineaire rotatieas, wanneer apparatuur onder normale bedrijfsomstandigheden werkt.

Hoe wordt een uitlijnfout herkend?

shaft angular error

Foutief uitgelijnde assen - parallelle offset

Foutief uitgelijnde assen - hoekfout

 

Er zijn verschillende symptomen die wijzen op een uitlijnfout. Door goed op te letten vindt u deze zonder speciale werktuigen.

  • Voortijdige defecten aan lagers, pakking, as en koppeling
  • Overmatige radiale en axiale trillingen
  • Hoge behuizingtemperatuur bij of in de buurt van de lagers, of hoge temperatuur van de uittredende olie
  • Veel olielekkage bij de lagerpakkingen
  • De koppeling is heet tijdens bedrijf en onmiddellijk nadat de unit is uitgeschakeld. Zoek naar rubberpoeder in de koppelingmantel
  • Losse funderingsbouten
  • Losse of gebroken koppelingbouten
  • Overmatig veel smeer aan de binnenkant van de koppelingbeschermplaat
  • Vergelijkbare apparaten trillen minder of lijken een langere levensduur te hebben
  • De assen breken (of vertonen barsten) bij of in de buurt van de gemonteerde lagers of koppelingknooppunten

Effecten van een uitlijnfout op lagers en pakkingen

De levensduur van de lagers wordt rechtstreeks beïnvloed door de krachten aan welke deze worden blootgesteld. De geringste uitlijnfout kan excessieve krachten op de lagers en pakkingen opwekken. Een foutief uitgelijnde machine veroorzaakt stress op zowel lagers als assen.
Als gevolg daarvan gaan de pakkingen open, waardoor smeer kan gaan lekken en besmetting kan binnendringen. Al met al wordt de levensduur van de lagers aanzienlijk verkort.

Uitlijnfouten en stroomverbruik

Een uitlijnfout heeft een directe invloed op het stroomverbruik. Geregistreerde gevallen hebben besparingen aangetoond die varieerden van 2 tot 17%. De onderstaande temperatuurgrafiek laat twee koppelingen zien en de hoeveelheid gegenereerde warmte vanwege foutuitlijning.

Thermogram of misaligned machines

Effecten op basis van omstandigheden en thermische verschillen

Zelfs als u uw machines naar behoren uitlijnt, bestaat er een risico dat ze defect raken vanwege een uitlijnfout. Als de fundering waarop de machine is gemonteerd, vervormd is, heeft u mogelijk te maken met een 'soft foot'-toestand, d.w.z. dat één van de voeten van de machine een slecht contact heeft met de fundatie. Het is van het grootste belang dat dit wordt gecorrigeerd, voordat de uitlijning wordt uitgevoerd.
Als de uitlijning wordt uitgevoerd wanneer de machines koud zijn en er geen compensatie voor thermische groei wordt meegenomen, zullen de machines mogelijk tijdens bedrijf bij een bedrijfstemperatuur zeer verkeerd zijn uitgelijnd.

 

 

 thermal expansion of machine

Temperatuurverschillen kunnen ernstige uitlijnfouten veroorzaken vanwege het feit dat de machinebehuizingen en buizen uitzetten bij een gestegen of gedaalde temperatuur.